Kriya yoga

Autentična Kriya Yoga od
Babaji, Lahiri Mahasaya, Swami Shriyukteshwar,
Paramahamsa Yogananda, Shrimat Bhupendranath Sanyal Mahasaya,
Swami Satyananda Giri, Paramahamsa Hariharananda i
Paramahamsa Prajnanananda
(s lijeva na desno)

Kriya yoga je duhovna tehnika meditacije koju su prakticirali sveci, vidioci i mudraci od pamtivijeka. Nema pisanih dokumenata od kada je drevna tradicija Kriya yoge započela. Šri Krišna tu drevnu nauku objašnjava Arjuni u Bhagavad Giti kao Transcendentalno znanja koje je ustvari jedinstvo yoge znanja (jnana), aktivnosti (karma) i ljubavi (bhakti), a koje je bilo prekinuto u učeničkom naslijeđu i zato se činilo da je znanje u svom izvornom obliku izgubljeno. Kriya yoga se spominje i u  Patanjalievim Yoga Sutrama. Vremenom je ta tehnika ponovo zanemarena i skoro potpuno nestala, sve dok je 1861. godine ponovno nije otkrio i svijetu prenio Mahavatar Babaji, s ciljem duhovnog uzdizanja ljudske rase. Kriya yoga znači raditi (djelovati), kako bi se postigla yoga, tj. jedinstvo s Apsolutom. Kriya yoga naglašava odnos između uma i daha. Dah utječe na um i obrnuto. Majstorstvo nad dahom je samosavlađivanje. Stanje bez daha je samadhi, realizacija Apsoluta. Kriya yoga je duhovni put koji isključuje religioznu dogmu. Ona nam daje priliku da dođemo do viših stanja svijesti, promjenimo svoj život, istovremeno razvijajući tijelo, um, intelekt i svijest duše. Kriya yoga je kraljevski put do samoostvarenja.

Zajedničke meditacije održavaju se srijedom u 20:00 u Yoga centru Lotos u Osijeku. Tijekom praznika i za vrijeme ljeta sastanci se ne održavaju. Ukoliko ne dolazite redovito, poželjno je nazvati na mob. (099 402 44 55, Zdenko), te provjeriti da nije došlo do kakvih izmjena ili otkazivanja sastanka. Zajedničkoj meditaciji mogu prisustvovati samo osobe koje su inicirane u Kriya yogu od ovlaštenog učitelja Kriya yoge. Zajedničke meditacije se preporučuju od učitelja Kriya yoge barem jednom tjedno. Na zajedničkim meditacijama praksa je da meditiramo uz snimku s cd-a koje je vodio Paramahamsa Prajnanananda, ili Swami Mangalananda Giri, na taj način se osjeća prisutnost i blagoslov učitelja.