Ashtanga yoga

Ashtanga (Vinyasa) yoga spada u ”modernu yogu”, koja je  nastala u dvadesetom stoljeću. To je dinamičan stil yoge. Cilj ovog sata je omogućiti studentima upamćivanje redoslijeda položaja, vinyasa, ispravno korištenje daha, energetskih ključeva (bandha) i fokusiranje pažnje (drishti) tijekom Ashtanga serije. Radi se o vođenom Ashtanga (Vinyasa) satu na kojem studenti vježbaju zajedno. Učitelj obično vodi prvu seriju Ashtanga (Vinyasa) yoge, ali se zna dogoditi da iskusite i dio druge serije.

Sustav Ashtanga (Vinyasa) yoge se sastoji od  3 serije (niza) asana. Prva serija se naziva Yoga Chikitsa.  Druga serija se naziva Nadi Shodana. Treća, napredna, serija obuhvaća  4 cjeline i naziva se Sthira Bhaga. Svaki stupanj treba se u potpunosti savladati prije nego se prijeđe na slijedeći, a slijed položaja treba se striktno pridržavati.