Nadi

Riječ nadi proizlazi iz sanskrske riječi nad i znači šuplja stabljika, zvuk, vibracija, rezonanca. Nadiji su kanali kroz koje struji zrak, voda, krv, hranjive tvari i druge supstance. Oni su naše arterije, vene, kapilare, bronhiole itd. U našim suptilnim i spiritualnim tijelima oni su energetski kanali za kozmičku, vitalnu, sjemensku i druge energije kao i za osjećaje, svjesnost i auru. Imaju različite nazive s obzirom na njihovu funkciju. Nadikas je naziv za male nadije, nadichakras su gangliji ili pleksusi u sva tri tijela – fizičkom, suptilnom i kauzalnom.

U Varahopanišadi je rečeno da nadiji prožimaju tijelo od vrha prstiju do vrha glave. U njima je prana, Dah života i u tom životu prebiva Atma.

Svi nadiji proizlaze iz jednog od dva centra: 1) kandasthana – malo ispod pupka, 2) srce. Kaže se da nadiji koji izlaze ispod pupka ima 72000 i oni se šire kroz tijelo i svaki od njih se grana u još 72000. Prostiru se u svim smjerovima i izvršavaju različite funkcije. Prema Kathopanišadi i Prašnopanišadi, Atma, za koju se kaže da je veličine palca, se nalazi unutar srca iz kojeg izlazi 101 nadi. Iz svakog od 101 nadija proizlazi stotinu suptilnih nadija koji se dalje dijele na novih 72000. Ukoliko postoji harmonija između pet vjetrova (vayu) imenom: prana, apana, udana, vyana i samana i ovih nadija tada tijelo postaje raj na zemlji; međutim ukoliko nema te harmonije ono postaje plodno tlo za bolesti.

U Šiva Samhiti se spominje 350000 nadija od kojih je četrnaest izdvojeno kao važno. Od tih četrnaest, tri su najvažnija: ida, pingala i sushumna.

Ida je nadi mjeseca (chandra nadi) i predstavlja Mjesečev princip: um, subjektivno, hladno, pasivno, žensko, yin, tha …  Počinje na lijevoj nosnici i kreće se prema dolje, do baze kralježnice. Na fizičkoj razini, Ida ima svoj ekvivalent u parasimpatičkom živčanom sustavu; opušta tijelo, usporava životne procese čuvajući rezervne energije tijela. Kad je Ida nadi aktivan, tok daha kreće se kroz lijevu nosnicu.

Pingala je nadi sunca (surya nadi) i predstavlja Sunčev princip: prana, objektivno, toplo, aktivno, muško, yang, ha… Počinje na desnoj nosnici i kreće se prema dolje, do baze kralježnice. Na fizičkoj razini, Pingala ima svoj ekvivalent u simpatičkom živčanom sustavu: ubrzava životne procese – otkucaje srca, brzina disanja, povećava tjelesnu temperaturu. Kad je Pingala nadi aktivan, tok daha kreće se kroz desnu nosnicu.

Između njih se nalazi Sushumna, nadi vatre i svijesti. Sushumna predstavlja ravnotežu između suprotnih principa Ide i Pingale: umjereno, apsolutno, tao, pasivna aktivnost, hatha. Na fizičkoj razini, Sushumna ima svoj ekvivalent u središnjem živčanom sustavu. Sushumna nadi je i staza kojom putuje probuđena Kundalini energija.

Sushumna prolazi sredinom kralježnice i završava na tjemenu poput lotosa s tisuću latica (sahasrara), koji predstavlja prijestolje vatre (agni). U Varahopanišadi je opisana kao Svjetlucajuća (jivalanti) i kao inkarnacija zvuka (nadarupini).Također se naziva i ona koja podržava Univerzum (Višvadharini: višva = univerzum, dharini = onaj koji podržava), brahmanadi i otvor za  Brahmu (Brahmarandhra). Ona je svjetlost (sattva). Ako želite uspješno meditirati neophodno je otvoriti Sushumna nadi, tada je protok daha kroz obje nosnice jednak, i tada može doći do buđenja Kundalini.  Ida i Pingala označavaju vrijeme, Sushumna negira vrijeme. Duhovni tragatelj biva oduševljen kada prana uđe u Sushumnu i proguta vrijeme, jer nas vodi u beskonačnost, odnosno vječnost.

Mjesta gdje se križaju  Ida, Pingala, i Sushumna nazivaju se chakre ili kotači koji reguliraju mehanizam tijela.