Vinyasa yoga

Vinyasa Yoga pripada ”modernom stilu yoge”, nastalom u 20 stoljeću. To je dinamičan stil.  Vježbajući Vinyasa Yogu tijelo postaje lakše, gipkije i elastičnije, a srce i um otvoreniji. Vinyasa se razvila iz Pozdrava Suncu (Surya Namaskar). Vinyasa je poput ogrlice, gdje se različiti yoga položaji povezuju sa niti Ujjayi disanja. Duboko Ujjayi disanje uz pokrete tijekom izvođenja yoga položaja zagrijava krv. Toplina, koju stvara yoga vježbanje, čisti krv i čini ju viskoznom, tako da može slobodno cirkulirati po cijelom tijelu i zglobovima uklanjajući bolove u tijelu. Vinyasom, također, između različitih yoga položaja, dovodimo tijelo u neutralni položaj, time neutraliziramo učinak tjelesnog opterećenja i pripremamo ga za sljedeći položaj. Tijekom vježbanja stvara se neprekidan “tok”, fluidnost položaja. Ovaj stil yoge namijenjen je naprednijim i iskusnijim vježbačima. Dobrodošli!!!