Yoga

„Yoga je najveći dar koji je Indija dala čovječanstvu.“

Shri T. Krishnamacharya

Yoga je cjelovita znanost o životu nastala u Indiji prije mnogo tisuća godina. To je najstariji sustav razvoja osobnosti u svijetu, a obuhvaća tijelo, um i duh.

Riječ yoga dolazi iz korijena sanskrtske riječi yuj (juđ) što znači sjediniti,  čvrsto vezati zajedno, spajanje, jedinstvo, savez. Ona je istinski savez naše volje s božjom, jedinstvo individualnog Jivatma – duša, s univerzalnim Paramatma – Bog; mikrokozmosa s makrokozmosom, konačnog s beskonačnim. Sve što je stvoreno prožeto je Svevišnjim božanskim duhom, čiji je dio i duša. Yoga je dobila to ime jer uči kako se individualna duša povezuje s Bogom, i na taj način osigurava oslobođenje (mokša) iz ciklusa rađanja i umiranja.

To sjedinjenje individualnog sebe s Bogom ili čistom sviješću oslobađa duh svakog osjećaja odvojenosti, čineći ga slobodnim od iluzija vremena, prostora i uzročnosti. Samo nas naše vlastito neznanje, nesposobnost razlučivanja stvarnog od nestvarnog, sprječava da spoznamo svoju istinsku prirodu.

Kao što dobro izbrušen dijamant ima mnogo ploha, od kojih svaka drugačije reflektira svijetlost, tako i riječ yoga, različite aspekte značenja drugačije reflektira, otkriva različite načine pronalaženja unutrašnjeg mira i sreće. Katho upanišada opisuje yogu ovako: „Kada su osjetila, um i intelekt obuzdani – onda, kažu mudri, je postignut najviši nivo. Kontrola nad umom i osjetilima se naziva yoga. Onaj koji to postigne oslobođen je iluzije“.

Muška osoba koja prakticira yogu naziva se Yogi, a ženska Yogini.