Namaste


Nam = klanjati se; as = ja; te = ti.

Namaste doslovno znači „klanjam se tebi“, odnosno pozdravljam ono božansko u tebi, u kojem se i sam ogledavam.

Namaste je indijski izraz koji se koristi kao pozdrav, ili se izražava kao gesta (Anjali mudra) sklapanjem dlanova ispred srca u položaj molitve. Čin pozdrava naziva se Namaskaram, Namaskara ili Namaskar, ovisno o govornom području indijskog kontinenta.

Namaste predstavlja uvjerenje da u svima nama postoji Božanska iskra smještena u području srčane čakre. Ruke se polažu na područje srca kako bi se pojačao protok Božanske ljubavi. Saginjanje glave te zatvaranje očiju pomažu da se um prepusti onome Božanskome u srcu.

Idealno bi se Namaste trebao izvoditi i na početku i na kraju yoga sata. Najčešće se izvodi samo na kraju sata kad je um smiren, a srce otvoreno za izravnu komunikaciju među vježbačima. Učitelj započinje Namaste kao simbol zahvalnosti i poštovanja prema svojim učenicima i svojim učiteljima, među kojima nema razlike, te poziva učenike da se povežu sa svojim duhom i s istinom da smo svi mi Jedno.