Hatha yoga

Hatha yoga pripada tradicionalnoj yogi. Iako korijeni Hatha yoge počinju negdje od 7. stoljeća, jedan slavni yogi iz 10. stoljeća, yogi Gorakshanath, nakon što je spoznao yogu od svog Gurua Matsyendranatha, postavio je temelje Hatha yoge kakvu poznajemo danas. Hatha yoga se u početku širila unutar bengalskog kulta natha, da bi se poslije proširila i van granica natha tradicije. Najčešća definicija Hatha yoge je: ”Jedinstvo sunca (ha) i mjeseca (tha) naziva se Hatha yoga.” Naravno, to se odnosi na unutarnje jedinstvo, u svakoj osobi. Jedna druga interpretacija riječi hatha kaže da je njezino značenje ”snažno”, što ukazuje na kvalitetu koju praktikant mora razviti da bi uspio u Hatha yogi kao putu duhovnog samorazvoja koji pretpostavlja snažnu volju i odlučnost.

Izvorna sadhana (duhovna praksu) Hatha yoge je Vayu sadhana (praksa disanja) koja je osnova za sjedinjenje individualnog jastva  s Vrhovnim jastvom. Ona se postiže tako da se uspostavi savršena ravnoteža između dva pranična toka, ida i pingala (parasimpatičkog i simpatičkog živčanog sustava), kako bi životna energija (prana) mogla početi teći u najvažniji nadi, sushumna nadi. Stoga su: shatkarma, kriya, asana, pranayama, mudra, bandha, buđenje kundalini, shatcakra bhedan važne teme koje polaznici uče na Hatha yoga satovima kako bi svi ti postupci, na neki način, iskoristili prana vayu za višu svrhu – samospoznaju.

Izvorna Hatha yoga je primjerena svim polaznicima koji iskreno žele napredovati na svom duhovnom putu.