Hatha yoga

Hatha yoga pripada tradicionalnoj yogi. Prema Hindu tradiciji smatra se da je sam Gospod Shiva (Adi Natha) osnivač Hatha yoge. Tijekom 10. stoljeća Matsyendranath je primio znanje o Hatha yogi od samog Gospoda Shive. Glavni učenik Matsyendranatha bio je Gorakshanath iz 11. stoljeća koji je nastavio širiti znanje o Hatha yogi. Hatha yoga se u početku širila unutar kulta natha, da bi se poslije proširila i van granica natha tradicije.  Definicija Yoge i Hathayoge koju je dao sam Gospod Shiva opisana je u knjizi Yoga Bija iz 13 stoljeća, autora Gorakshanath-a, i ona glasi:

Spoj različitih dualnosti poput prane i apane dahova, rajas i retas (sjemena), sunčevog i mjesečevog nadija, jiva (individualne duše) i Brahmana (univerzalne duše) naziva se yoga.

Yoga znači uništenje dvait (dvojnosti) i dostizanje stanja advait (jedinstva). U tom procesu, prije svega, nakon uništenja grube dvojnosti prane i apane disanja, suptilna dvaita (dualnost) između jive i Brahme uništava se i uspostavlja se advait (jedinstvo). Postizanje ove Advaite, zove se yoga.                                                                                  – Yoga Bija (83-84)

Značenje izraza Hathayoga je Pranayam-Sadhana. Slog “Ha” u izrazu ”Hatha” označava protok prane u solarnom nadiju (nervu), a slog ”Tha” označava protok prane u lunarnom nadiju. Kad Sunce i Mjesec postaju jedno tijekom procesa pranayame, dah istovremeno prolazi kroz obje nosnice. Prana Sadhana se naziva “Hathayoga Sadhana“. S ovom Hathayogom, kao rezultat istodobnog protoka prane  u oba, solarnom i lunarnom nadiju, glupost stvorena zbog svih vrsta nesavršenosti uklanja se.               – Yoga Bija (158)

Iz navedenih definicija zaključuje se da Hatha yoga teži uspostaviti savršenu ravnoteža između dva pranična toka, ida i pingala (parasimpatičkog i simpatičkog živčanog sustava), kako bi prana (životna energija) mogla početi teći u najvažniji nadi (kanal), sushumna nadi (centralni kanal u kralježnici). Stoga su: asana (sjedeći položaji), pranayama (kontrola disanja), cakra (kotač; centar energije), mudra (pečat; simbolična gesta), bandha (mišićni zapor; lokot), kriya (djelo; aktivnost), kundalini shakti (zmijska snaga; buđenje i podizanje energije), važne teme koje polaznici uče na Hatha yoga satovima, kako bi svi ti postupci, na neki način, iskoristili prana vayu za višu svrhu – samospoznaju.

Izvorna Hatha yoga je primjerena svim polaznicima koji iskreno žele napredovati na svom duhovnom putu.